ANBI-informatie

Stichting UnieNzv

NaamStichting UnieNzv
Bezoekadres Berkenweg 11, 3818 LA Amersfoort
PostadresPostbus 1492, 3800 LA Amersfoort
Telefoon033-4606025
E-mailinfo@unienzv.nl
RISN812603345
DoelUnieNzv stimuleert de ontwikkeling van kinderen en jongeren in vertrouwen, perspectief en betrokkenheid door onderwijs en educatie.
BeleidUnieNzv beoogt het bevorderen van een stimulerende samenwerking tussen activiteiten van Edukans en Kwintessens op het gebied van onderwijs en educatie. UnieNzv investeert in een gemeenschappelijke bedrijfscultuur en identiteit, realiseert samenwerking op het gebied van productontwikkeling en marketing, en biedt ondersteuning vanuit een gemeenschappelijke bedrijfsvoering. Daarnaast investeert UnieNzv in initiatieven met en van derden voor zover die een bijdrage leveren aan de doelstelling.

Edukans zit, zoals veel ontwikkelingsorganisaties, in een fase van transitie. Edukans kon jarenlang putten uit de Medefinanciering door de Nederlandse Overheid. Deze financiering is sinds 2016 afgelopen. Dit betekent dat de financiering van programma's en projecten op het gebied van onderwijs door Edukans met 40 procent is teruggelopen. In Nederland is Edukans weer voor een groot deel afhankelijk van eigen fondsenwerving. Edukans gaat zich meer richten op internationale donoren om zo de financiering van programma's op niveau te houden. Daarvoor zal Edukans in vijf landen eigen Edukanskantoren opzetten. Edukans richt zich de komende jaren op vier thema's: onderwijs naar werk, gelijke kansen voor meisjes, kwaliteitsverbetering voor Active Learning, onderwijs in noodsituaties. Edukans betrekt de bestaande expertise in het Nederlandse onderwijs hierbij zoveel mogelijk onder meer door exchange-programma's.

Kwintessens richt zich op het maken van methodisch materiaal voor het basisonderwijs op twee thema's t.w. levensbeschouwelijke vorming (LEVO) en sociaal-emotioneel leren (SEL). Op het eerste thema is Kwintessens marktleider en wordt ingezet op klantbehoud. Op het tweede thema is Kwintessens vooral innovator, met name door introductie van de methode Kwink. Kwintessens zal zich de komende jaren inzetten om het belang van sociaal-emotioneel leren voor de kwaliteit van onderwijs te onderstrepen en te bevorderen.
BestuurDe Raad van Toezicht van UnieNzv bestaat uit vier personen:

Voorzitter (waarnemend):
Drs. A. Holster

Leden:
R.W. van Tol RA
R. de Haas, CEO blueTree Group
Drs. M. Verstraeten, rector Uniq College

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen jaarlijks een vergoeding die binnen de daarvoor van toepassing zijnde normen blijft.
MedewerkersOp 1 januari 2017 zijn bij UnieNzv 68 medewerkers in dienst. Voor de salariƫring van de medewerkers wordt de Rechtspositieregeling van de PKN gevolgd.

Enkelvoudige balans en staat van baten en lasten

U kunt hier de jaarrekening over 2016 downloaden.

Jaarrekening UnieNzv 2016