Raad van toezicht

De Raad van Toezicht van UnieNzv bestaat uit zeven leden

Drs. A. (Ad) Holster is lid van de Raad van Toezicht van UnieNzv vanaf 9 juni 2008. Hij werkte jarenlang als voorzitter van het College van Bestuur van C.S.G. De Goudse Waarden in Gouda. Daarnaast bekleedde hij veel bestuurlijke functies in onderwijs en sport en publiceerde o.a. een methode natuur- en sterrenkunde voor het VWO.

R.W. (Rob) van Tol RA is lid van de Raad van Toezicht van UnieNzv vanaf 2 februari 2009. Hij is als accountant werkzaam geweest bij KPMG en was senior partner bij Arthur Andersen. Daarnaast heeft hij bestuurlijke functies bekleed en heeft hij verschillende commissariaten gehad o.a. in de onroerend goedsector en bij het Nivra.

R.C.J. (Roel) de Haas is sinds 1 juli 2016 lid van de Raad van Toezicht van UnieNzv. Hij is CEO van de Blue Tree Group. Deze organisatie wil er aan bijdragen dat kinderen in ontwikkelingslanden de beschikking krijgen over goede leerboeken. Daartoe worden grote programma's uitgevoerd in opdracht van grote internationale donoren. Blue Tree organiseert de productie van boeken in de landen zelf.

Drs. M.C. (Merlijn) Verstraeten is sinds 1 juli jl. lid van de Raad van Toezicht van UnieNzv. Zij is rector van Uniq, school voor voortgezet onderwijs in Utrecht. Daarvoor was ze jaren werkzaam als conrector van het Comenius College in Hilversum.